Together at the Top

Strategia!

FAQ

Satelliittimalli

Onko satelliittimalli sama asia kuin hybridi?


Ei ole. Hybridi tarkoittaa sitä, että osa osallistuu tapahtumaan livenä ja osa tietokoneen välityksellä. Satelliitti - jona tämä koulutus järjestetään - tarkoittaa, että kamarilaiset osallistuvat tapahtumaan livenä, ympäri Suomen ripotelluissa rajoitteet huomioon ottavissa pienryhmissä, jotka kouluttautuvat omissa oloissaan, ollen samalla etäyhteydessä muihin ryhmiin. Jokaisessa pienryhmässä on oma tiimikouluttaja, joka huolehtii myös ruoka- ja majoituspuolesta. Seuraamme valitsevia ja suunniteltuja rajoituksia, ja muutamme tarpeen mukaan satelliittikohtaisia osallistujamääriä, jotta voimme taata mahdollisimman turvallisen ja vastuullisen koulutusviikonlopun osallistujille.
Mitä tarkoittaa Strategia! -koulutuksen satelliittimalli käytännössä?


Strategia! -koulutuksen satelliittimallissa pienet, alle kymmenen hengen ryhmät (muutetaan, jos rajoituksiin tulee muutoksia) kokoontuvat omiin satelliitteihinsa, joita on joka puolella Suomea, todennäköisesti ainakin Kuopion, Oulun, Hämeenlinnan, Porin, Mikkelin, Seinäjoen ja Helsingin suunnalla (muutokset mahdollisia). Jos johonkin satelliittiin ei tule tarpeeksi osallistujia, sitä ei järjestetä. Koulutus järjestetään, jos satelliiteista toteutuu vähintään neljä. Tarkemmat tiedot tullaan julkaisemaan kevään aikana.
Miten satelliiteissa on vielä tilaa?


Päivitetty 14.3.2021 Skenaario 1 - kokoontumisrajoitus alle 10 henkeä (sis. kouluttajan) - Helsinki - täyttymässä - Hämeenlinna - täyttymässä - Kuopio - hyvin tilaa - Mikkeli - täyttymässä - Pori - täyttymässä - Seinäjoki - hyvin tilaa - Oulu - hyvin tilaa Skenaario 2 - kokoontumisrajoitus max 6 henkeä (sis. kouluttajan) - Helsinki - kaksi paikkaa jäljellä - Hämeenlinna - täynnä - Kuopio - hyvin tilaa - Mikkeli - täynnä - Pori - kaksi paikkaa jäljellä - Seinäjoki - hyvin tilaa - Oulu - hyvin tilaa

Kamarikiintiö

Mitä tarkoittaa kamarikiintiö?


Strategia! -koulutus on sellainen harvinaisuus, että kamareilla on ollut tapana kustantaa parin valitun kamarilaisen koulutusosallistuminen. Tänä vuonna, kun satelliittikohtaisia osallistujamääriä on rajoitettu, voimme varmuudella luvata jokaiselle kamarille yhden paikan, mahdollisesti myös kaksi. Jos paikkoja jää, avataan kiintiö 21.3. niin, että myös muut halukkaat, kuin nämä kamarien hallitusten valitsemat osallistujat, voivat rekkaroitua omakustanteisesti.
Mitä tarkoittaa 1-2 osallistujan kiintiö?


Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on alkujaan ollut 72, sillä kouluttajia ja sen myötä satelliitteja on 8, ja yhteen satelliittiin mahtuu (rajoitukset huomioon ottaen) 9 henkeä. Rajoitusten ja -ennusteiden tiukentuessa, maksimiosallistujamäärä pienenee. Suomessa on 68 kamaria, joka lyhyellä matikalla tarkoittaa sitä, että jokaisella kamarilla on yksi kiintiöpaikka, muutaman paikan jääden yli. On hyvin epätodennäköistä, että kaikki kamarit hyödyntäisivät kiintiön (näin ei ole tainnut vielä koskaan käydä), joten olemme uskaltaneet luvata, että kiintiöpaikkoja on mahdollista saada myös, ja ne lisäkiintiöpaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mitä enemmän kiintiöpaikkoja jätetään kamareissa täyttämättä, sitä useampi kamari saa lisäpaikan.

Edit 13.3.2021

Rajoitusten kiristyessä myös maksimiosallistujamäärämme muuttuu. Nyt, kun kokoontumiset on rajoitettu maksimissaan 6 henkeen, tarkoittaa tämä että nykyisellä satelliittimäärällä koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 45. Lyhyt matikkamme sanoo siis nyt, ettei kaikille kamareille pystytä antamaan varmuudella yhtä kiintiöpaikkaa. Toki eipä vielä koskaan ole nähty tilannetta, että kaikki kamarit olisivat hyödyntäneet kiintiönsä, mutta kerta se olisi ensimmäinen. Yritämme parhaamme mukaan järjestää kaikille halukkaille paikan!
Onko minun mahdollista saada kiintiöpaikka?


Jokaisen kamarin hallitus tekee päätöksen, maksaako kamari yhden, kahden vai mahdollisesti jopa useamman kamarilaisen koulutusosallistumisen. Se myös päättää, missä järjestyksessä nämä paikat täytetään. Mikäli olet kiinnostunut kamarin maksamasta osallistumismahdollisuudesta eli kiintiöpaikasta, ole yhteydessä kamarisi IND:iin tai puheenjohtajaan, he osaavat kertoa sinulle lisää kamarinne käytänteistä. Mikäli et saa kamarin kiintiöpaikkaa, ja kiintiön vapauttamisen 21.3. jälkeen paikkoja on vielä vapaana, voit ilmoittautua mukaan huolehtien itse kustannuksista (koulutuksen rekkarointi + mahdolliset matkustuksesta aiheutuvat kulut). Ylijääneet paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Voinko ilmoittautua, vaikka en kuulu kiintiöön?


Olemme ilmoittaneet kamareille, että vapautamme kiintiön 21.3. Jos sen jälkeen paikkoja vielä on, täytetään ne ilmoittautumisjärjestyksessä.
Miten rajoitukset vaikuttavat kamarikiintiöön?


Olemme luvanneet, että jokaisesta kamarista koulutukseen pääsee ainakin 1 osallistuja, ja mahdollisuuksien mukaan, jos paikkoja on, myös toinen (kiintiö vapautetaan 21.3., jonka jälkeen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä). Suomessa on 68 kamaria, ja jos nykyinen (13.3. tilanne maks 5/osallistujaa per satelliitti) kokoontumisrajoitus pysyy voimassa tai jopa tiukentuu, emme nykyisellä satelliittimäärällä pysty pitämään lupaustamme. Toki eipä vielä koskaan ole nähty tilannetta, että kaikki kamarit hyödyntäisivät kiintiönsä, mutta kerta se olisi ensimmäinen. Vaihtoehtona on satelliittien lisääminen, mutta se edellyttää lisää Strategia! -kouluttajia, ja tämä asia ei ole meidän järjestäjien päätettävissä.
Miten ilmoitamme kamarimme kiintiöpaikan/-paikat?


Rekkarointilomakkeella Lyytissä: https://www.lyyti.fi/reg/Strategia__Yli_esteiden_8856

Varapaikkalaiset kannattaa ilmoittaa suoraan projektipäällikkö Mikolle tai majoitusvastaava Minjalle, niin teidän ei tarvitse maksaa rekkaria ilmoittautumisen yhteydessä, jos vaikka käy niin ettei varapaikkalaisenne mahdu kiintiöön.

Mikäli varapaikkalaisenne ei mahdu kiintiiön, eikä hän halua osallistua omakustanteisesti ja olette jo maksaneet rekkaroinnin, palautamme maksun teille. Olkaa tässäkin asiassa yhteydessä Mikkoon tai Minjaan.

Kokouspäällikkö Mikko Vehviläinen, 040 648 7395, mikko.vehvilainen@jci.fi​
Ohjelma- ja majoitusvastaava Minja Mikola, minja.mikola@jci.fi

Strategia! -koulutus

Mikä Strategia! -koulutus on?


Koulutus on tarkoitettu nuorkauppakamarareiden hallitusten jäsenille sekä tulevaisuudessa hallitusvirkaan haluaville nuorkauppakamarilaisille.

Koulutuksessa paneudutaan strategisen suunnittelun tärkeyteen, sen eri vaiheisiin sekä työkaluun, jolla strategiaprosessi viedään läpi erilaisilla ryhmätyöskentelymetodeilla. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun. Lisäksi he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissaan kuin työelämässäänkin. Strategia!-koulutus on yksi keino antaa lisäpotkua omalle työuralle ja kehittää omia johtamistaitoja.
Miksi jossain lukee, että maksimiosallistujamäärä on 72, ja jossain taas 45?


Kun koulutuksen satelliittimalli kehitettiin, vallitseva kokoontumisrajoitus oli alle kymmenen henkeä. Tuolloin meillä oli 9 satelliittia, joihin kouluttajan lisäksi sai osallistua maksimissaan 8 kamarilaista. Nyt (13.3.) vallitseva rajoitus on maksimissaan 6 henkeä, joka tarkoittaa 5 osallistujaa 9 satelliitissa.

Koronan vaikutukset

Miten korona ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttavat koulutukseen?


Strategia! -koulutus on suunniteltu niin, että se mukautuu kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin. Satelliittimuotonsa ansiosta se skaalautuu rajoituksiin sopivaksi, oli maksimiosallistujamäärä per satelliitti sitten esimerkiksi kuusi tai kymmenen. Mikäli rajoitukset pysyvät nykyisellään (13.3.) tai löysentyvät, jokainen satelliitti pystytään toteuttamaan ja niihin voi kaikkiin tulla osallistujia miltä alueelta tahansa. Mikäli kokoontumisrajoitukset kiristyvät niin, että jollakin alueella kohtaamisia pitää täysin välttää, on kyseisen alueen satelliitit peruttava. Tällöin kyseisiin satelliitteihin ilmoittautuneet siirretään mahdollisuuksien mukaan toisiin satelliitteihin. Jos kyseinen alue taas suljetaan kokonaan (rajat laitetaan kiinni), eikä sieltä saa matkustaa toiselle alueelle, on toisiin satelliitteihin siirtäminen mahdotonta. Esimerkki 1: Pääkaupunkiseudulle asetetaan kovat rajoitukset, ja kaikkea kokoontumista ja matkustamista tulee niiden myötä välttää. Tällöin pk-seudun kamarilaiset eivät voi osallistua oman alueensa satelliitteihin, eivätkä myöskään naapurialueiden satelliitteihin. Esimerkki 2: Kanta-Häme suljetaan, ja kokoontumista kehoitetaan välttämään. Varasatelliitti saataisiin siirrettyä Varsinais-Suomeen, mutta koska kouluttajakin on Kanta-Hämeestä, ei tämäkään malli onnistu. Seuraamme tilannetta koko ajan, ja puljaamme osallistuja- ja satelliittilistoja eri skenaarioiden mukaan, yrittäen ottaa huomioon osallistujien satelliittitoiveet, kamarikiintiöt sekä vallitsevat / tulevat rajoitukset. Helppoa se ei ole, mutta yritämme parhaamme.
Miksi jossain lukee, että maksimiosallistujamäärä on 72, ja jossain taas 45?


Kun koulutuksen satelliittimalli kehitettiin, vallitseva kokoontumisrajoitus oli alle kymmenen henkeä. Tuolloin meillä oli 9 satelliittia, joihin kouluttajan lisäksi sai osallistua maksimissaan 8 kamarilaista. Nyt (13.3.) vallitseva rajoitus on maksimissaan 6 henkeä, joka tarkoittaa 5 osallistujaa 9 satelliitissa.
Miten rajoitukset vaikuttavat kamarikiintiöön?


Olemme luvanneet, että jokaisesta kamarista koulutukseen pääsee ainakin 1 osallistuja, ja mahdollisuuksien mukaan, jos paikkoja on, myös toinen (kiintiö vapautetaan 21.3., jonka jälkeen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä). Suomessa on 68 kamaria, ja jos nykyinen (13.3. tilanne maks 5/osallistujaa per satelliitti) kokoontumisrajoitus pysyy voimassa tai jopa tiukentuu, emme nykyisellä satelliittimäärällä pysty pitämään lupaustamme. Toki eipä vielä koskaan ole nähty tilannetta, että kaikki kamarit hyödyntäisivät kiintiönsä, mutta kerta se olisi ensimmäinen. Vaihtoehtona on satelliittien lisääminen, mutta se edellyttää lisää Strategia! -kouluttajia, ja tämä asia ei ole meidän järjestäjien päätettävissä.
Uskallanko ilmoittautua, vai onko parempi odottaa?


Mikäli rajoitukset estävät osallistumisesi, tulemme palauttamaan rekisteröitymismaksusi. Tässä kohtaa on siis riskitöntä ilmoittautua mukaan. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kamarikiintiö (joka vapautetaan 21.3.) huomioon ottaen. Siksi suosittelemme ilmoittautumaan mahdollisimman pian.

Jäikö vastaus saamatta?

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube